Σπειραματονεφρίτιδες

Η  οξεια σπειραματονεφρίτιδα χαρακτηρίζεται από οξεία νεφρική βλάβη, υπέρταση,αιματουρία,Λευκωματουρία και οιδήματα.

Η συχνότητα δεν μπορει να υπολογιστεί λογω μη ομοφωνίας στα κριτήρια των διαφόρων μελετών.Μόνο για τις μονάδες εντατικής νοσηλείας υπάρχουν στοιχεία για τις περιπτώσεις που χρειάζονται αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή κάθαρση ή αιμοδιήθηση και ανέρχονται σε 2.7 – 12% των εισαγομένων παιδιών

Α.Οι μεταλοιμώδεις είναι οι συνηθέστερες με την  μεταστρεπτοκοκκική να είναι η  αποτελεί περίπου 80% των περιπτώσεων. Αλλα λοιμώδη αίτια  είναι

  1. τα βακτήρια όπως ο σταφυλόκοκκος χρυσίζων, ο στρεπτόκοκκος της πνευμονίας, μυκόπλασμα της πνευμονίας, σαλμονέλλα, γερσίνια κ.αλ.
  2. Ιοί : Ιός της λοιμώδους μονοπυρήνωσης ,μεγαλοκυτταροϊός,ερπητοϊός,παρβοϊός κλπ
  3. Μύκητες
  4. Παράσιτα

Β. Αλλεργική πορφύρα ή Henoch-shoenlein vasculitis

Γ. IgA νεφροπάθεια

Δ. Συστηματικός Ερυθηματώδης λύκος και άλλες αγγειϊτιδες

Ε. Μεμβρανοϋπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα

ΣΤ. Ουραιμικό Αιμολυτικό Σύνδρομο

Η διάγνωση είναι συνδυασμός κλινικού ιστορικού,εργαστηριακού ελέγχου και στις περισσότερες περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητη η βιοψία νεφρού.

Η Θεραπευτική αντιμετώπιση καθορίζεται από τις διεθνεις κατευθυντήριες οδηγίες για κάθε τύπο σπειραματονεφρίτιδας και από την εκάστοτε βαρύτητα της περίπτωσης  και απαιτεί πολλές φορές μακροχρόνια αντιμετώπιση .