ΝΕΦΡΩΣΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ

Το νεφρωσικό σύνδρομο ορίζεται από λευκωματουρία,υπολευκωματιναιμία <3 gr/L,υπερχοληστεριναιμία και οιδήματα.

Η συχνότητα είναι 2 – 7 περιπτώσεις ανα 100 χιλιάδες παιδιά ανά έτος.

Διακρίνεται σε ιδιοπαθές

 • Νόσο των ελαχίστων αλλοιώσεων(80%)
 • Εστιακή τμηματική σπειραματοσκλήρυνση(10%)
 • Μεμβρανώδη νεφροπάθεια (2-5%)

Δευτεροπαθές

 • Λοιμώξεις
 • Φάρμακα
 • Ανοσολογικές και αλλεργικές διαταραχές
 • Κακοήθειες
 • Παχυσαρκία

Γενετικές διαταραχές

 • Διαταραχές πρωτεϊνών των ποδοκυττάρων

Το ιδιοπαθές νεφρωσικό σύνδρομο (ΙΝΣ)  έχει τα εξής χαρακτηριστικά

 • 90% των περιπτώσεων ΙΝΣ σε ηλικία 1 – 10 έτη
 • μετά τα 10 χρόνια ζωής μόνο το 50% των περιπτώσεων είναι ΙΝΣ
 • Ηλικία 2-6 ετών (> 6 μηνών – ενήλικη ζωή)
 • Αγόρια : κορίτσια = 2:1
 • Το 85-90% του ΙΝΣ ελαχίστων αλλοιώσεων σε παιδιά < 6 ετών
 • Αυξανόμενη συχνότητα της εστιακής σπειραματοσκλήρυνσης ~30% του ΙΝΣ
 • Εστιακή και τμηματική σπειραματοσκλήρυνση σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας
 • Μόνο 20-30% των εφήβων έχουν ιδιοπαθές νεφρωσικό σύνδρομο
 • Η έναρξη ή οι υποτροπές μπορεί να ακολουθούν ιογενείς λοιμώξεις, δείγματα εντόμων ή μελισσών.

Τα κυριότερα προβήματα που δημιουργεί το Νεφρωσικό Σύνδρομο είναι

 • Υποογκαμία
 • Οιδήματα περιφερικά,γενικευμένα και ασκίτης
 • Λοιμώξεις
 • Υπέρταση
 • Θρομβώσεις
 • Οξεία νεφρική ανεπάρκεια
 • Παρενέργειες από την χρήση στεροειδών

Θεραπευτική αντιμετώπιση

 • Αντιμετώπιση της υποογκαιμίας και των οιδημάτων
 • Πρόληψη επιπλοκών
 • Χορήγηση στεροειδών και λοιπων ανοσοτροποποιητικών φαρμάκων βάσει διεθνών πρωτοκόλλων.