ΠΑΙΔΟΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ


  1. ΝΕΟΓΝΙΚΗ – ΒΡΕΦΙΚΗ – ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Ουρολοίμωξη : διάγνωση , θεραπεια , διερεύνηση , αντιμετώπιση

Κυστεοουρητηρική Παλινδρόμιση : αξιολόγηση, παρακολούθηση

Οξεια και Χρόνια σπειραματονεφρίτιδα

Αυτοάνοσα νοσήματα και νεφροπάθεια

Αγγεϊτιδες παιδικής ηλικίας

Νεφρωσικό Σύνδρομο

Λευκωματουρία

Μικροσκοπική και Μακροσκοπική αιματουρία

Οξεία και Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια

Νεφρολιθίαση, Ψαμμίαση  νεφρού και Νεφρασβέστωση

Υπέρταση : Διερεύνηση και αντιϋπερτασική αγωγή

Πολυκυστικές νόσοι των νεφρών

Μονήρεις κύστεις νεφρών

Νεφρονόφθιση

Παθήσεις νεφρικού σωληναρίου : Σύνδρομα Βαrtter’s και Gitelman

Νεφρική οξέωση

Νεφρογενής άποιος διαβήτης

Συγγενείς ανωμαλίες του ουροποιητικού :

Μονήρης νεφρός

Πολυκυστικός δυσπλαστικός νεφρός

Εκτοπος νεφρός

Πεταλοειδής νεφρός

Συγγενής δυσπλασία νεφρών

Βαλβίδες οπισθίας ουρήθρας  και νεφροπάθεια

Ουρητηροκήλη

Συγγενής Υδρονέφρωση και Υδροουρητήρες : Διερεύνηση και αντιμετώπιση

Αποφρακτικές ουροπάθειες

Νεφρικοί όγκοι και εξεργασίες

Μεταβολικά νοσήματα και νεφροπάθεια

Γενετικά νοσήματα και νεφροπάθεια

Αυτοάνοσα νοσήματα και νεφροπάθεια

Νεφροπάθεια εκ φαρμάκων

Διαβητική νεφροπάθεια

Περιτοναϊκή κάθαρση ,αιμοδιήθηση

 


  1. ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Συμβουλευτική και γενετική διερεύνηση συγγενών νεφρολογικών παθήσεων

Διαγνωστική προσέγγιση συγγενών ανωμαλιών του ουροποιητικού του εμβρύου

Προγεννητική εκτίμηση της μορφολογίας και λειτουργίας των νεφρών

Πολυϋδράμνιο και Ολιγοϋδράμνιο


  1. ΕΝΟΥΡΗΣΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Πρωτοπαθής νυκτερινή ενούρηση : Διερεύνηση και θεραπεία

Ημερήσια ακράτεια ούρων  με ή χωρίς  δυσκοιλιότητα  και εγκόπρηση

 


  1. ΝΕΥΡΟΓΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΑΘΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΎΣΤΗ :

Διερεύνηση

Φαρμακευτική αγωγή

Διαλείπων καθετηριασμός ουροδόχου κύστης


  1. ΒΙΟΨΙΑ ΝΕΦΡΟΥ