1. Διερεύνηση
  2. Φαρμακευτική αγωγή
  3. Διαλείπων καθετηριασμός ουροδόχου κύστης