τ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Α’ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΟΣ. ΠΑΙΔΩΝ <ΑΓ.ΣΟΦΙΑ>
Υπεύθυνη του Παιδονεφρολογικού Ιατρείου και του Ιατρείου ενούρησης.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΑΙΔΟΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 


Παιδονεφρολογία

Προγεννητική Νεφρολογική Εκτίμηση

Νεογνική Νεφρολογία

 Νυκτερινή Ενούρηση

Νευρογενής και Δυσλειτουργική Ουροδόχος Κύστη